Vilkår og Betingelser – Salgs og markedskonferansen (Nordic Management Institute AS)

Her finner du informasjon om de vilkår og betingelser som gjelder ved kjøp av tilgang til en av våre konferanser. Har du spørsmål til disse vilkår eller betingelser finner du vår kontaktinformasjon i bunn av dette dokumentet

Bestilling / Påmelding / Betaling

Bestilling eller påmelding til våre kurs og konferanser gjøres gjennom våre nettsider og 14 dagers åpent kjøp gjelder. Deretter er påmelding bindende.

Dersom man velger faktura vil faktura med 14 dagers frist sendes på den e-post adressen som er oppgitt ved bestilling og stilet til det selskap som er oppgitt ved bestillingen.

Ved kortbetaling gjennomføres transaksjonen på bestillingstidspunktet.

Avbestilling / Overføring

Billett / Adgang kan etter 14 dager fra bestillingsdato overføres til tredjepart under den forutsetning at Nordic Management Institute AS tilsendes følgende opplysninger på e-post; fimapost@managementinstitute.no ;

  • Navn, Etternavn
  • Føselsdato
  • Nasjonalitet
  • E-post adresse
  • Mobilnummer
  • Firmanavn

Ved overføring til tredjepart opprettholdes opprinnelig bestiller som fakturamottaker og oppgjør for overføring avtales direkte mellom tidligere og ny rettighetshaver til tilgangen

Avlysning

Ved avlysning av konferanse / arrangement vil innbetalt deltakeravgift / billett i sin helhet tilbakebetales til opprinnelig rettighetshaver av tilgang / billett.

Endringer / Oppdateringer

Vi forbeholder oss retten til å endre programmets innhold, herunder bytte ut foredragsholdere, endre tidspunkt for foredrag, gjennomføring, aktiviteter ol. uten varsel

Øvrig / Kontakt

Enhver tvist skal avgjøres etter norsk rett med unntakelse av lovvalgsbestemmelser. Såfremt en eller flere av vilkårene i disse betingelsene kjennes ugyldige, ulovlige eller ugjennomførbare, skal dette ikke påvirke gyldigheten til de øvrige vilkårene.

Du kan benytte følgende kontaktinformasjon dersom du har spørsmål til disse vilkår eller betingelser:

Nordic Management Institute AS
Krokveien 1, 3470 Slemmestad
Telefon: +47 32 17 83 83

Klikk her for å komme tilbake til bestilling

Klikk her for å komme tilbake til hjemmesiden